Nemáte žiadne položky vo vašom nákupnom košíku.

Ako postupovať pri reklamácii

     Reklamáciu môžete osobne odovzdať na našich predajniach: Houseboard skateshop Valašské Meziříčí alebo Houseboard skateshop Zlín.

     Ak nemáte možnosť tovar doručiť na predajňu, zašlite ho ako poistený balík na túto adresu:
     Houseboard Skateshop
     Polášková 77
     757 01, Valašské Meziříčí

Spoločne s tovarom doložte vždy kópiu dokladu preukazujúci kúpe tovaru (faktúru) a vyplnený reklamačný list (pdf, 95 kB).
Čo robiť, keď je tovar poškodený?

Pri prevzatí tovaru od prepravcu si vždy starostlivo skontrolujte dodaný tovar.

Zásielku, ktorá javí známky poškodenia, roztrženín apod. Nepreberajte.

Ak je tovar poškodený, ikdyž bol obal neporušený, je dôležité čo najskôr informovať prepravcu, alebo našu spoločnosť, v závislosti na druhu vami vybranej prepravy.

     Slovenská pošta: oznámte osobne v deň doručenia na akejkoľvek pobočke pošty.
     Kuriér: oznámte do 2 pracovných dní na tel. 840 775 775.
     Zásielkovňa: oznámte do 1 pracovného dňa na tel. 840 625 529.

Čo robiť, keď je tovar nekompletný alebo nezodpovedá objednanému typu?

Kontaktujte nás prosím na telefón +420 603 522 908. Radi vám poskytneme úplné a odborné informácie, či sa naozaj jedná o chybu a či je možné ju odstrániť svojpomocne alebo je nutné začať reklamačné konanie.

Ak posielate tovar na reklamáciu, je potreba priložiť:

     kópiu dokladu o kúpe (faktúru)
     popis závady a vaše kontaktné údaje vrátane čísla účtu pre prípad vrátenia peňazí

Na darčeky, ktoré sú poskytované zadarmo, nemožno uplatňovať žiadne práva spotrebiteľa.
  Totozboží spĺňa podmienky Darovacia zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy SR.
Lehota na vybavenie reklamácie

V prípade, že ste spotrebiteľ, reklamácia bude vybavená v 30-dňovej lehote.
V prípade, že nie ste spotrebiteľ, sa snažíme vybaviť reklamáciu v čo najkratšej dobe.

Peniaze vám pošleme na účet alebo vám sumu vyplatíme na ktorejkoľvek našej predajni, a to najneskôr do tridsiatich dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Vrátenie peňazí poštovou poukážkou nie je bohužiaľ možné.

Náklady spojené s dopravou tovaru do servisu a späť zo servisu vám budú uhradené pri splnení týchto podmienok:

     s naším reklamačným oddelením bude vopred dohodnuté, že tovar dopravíte do najbližšieho autorizovaného servisu na vlastné náklady,
     reklamácie bude oprávnená (nebude sa jednať napr. o poruchu spôsobenú chybnou obsluhou, mechanickým poškodením apod.),
     prostredníctvom kontaktného formulára (položka "Reklamácia") zašlite žiadosť o úhradu nevyhnutných nákladov spojených s dopravou reklamovaného tovaru,
     doložíte výšku nákladov (sken účtenky za poštovné, prepravné list atď.).

Preplatiť je možné len náklady v primeranej výške vzhľadom na povahu tovaru.